• ico insta top
 • ico fb top

Turystyczna Marka Roztocze

O projekcie

Projekt budowania Turystycznej Marki Roztocze został zapoczątkowany w 2020 roku i stał się kluczowym działaniem wzmacniającym turystyczny potencjał Roztocza na całym jego obszarze, zarówno w województwie lubelskim jak i podkarpackim. LROT zrealizowała projekt pn. „Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Głównym celem projektu było opracowanie spójnej strategii kreacji, wdrożenia i rozwoju marki Roztocze jako elementu niezbędnego dla zrównoważonego zarządzania turystyką i promocją destynacji turystycznej. Działanie zostało zrealizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Najważniejszą ideą tworzenia marki jest zbudowanie w świadomości znaczenia współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej i właścicielami/zarządcami atrakcji turystycznych na Roztoczu w procesie promocji marki dla zwiększenia ilości turystów odwiedzających krainę. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia ruchu turystycznego na Roztoczu również w rzadziej odwiedzanych miejscach tej krainy.

W ramach projektu została przeprowadzona certyfikacja obiektów noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych i atrakcji turystycznych z terenu Roztocza zarówno w województwie lubelskim jak i podkarpackim.

Do tego działania została powołana Kapituła Certyfikująca, która przeprowadziła weryfikację zgłoszeń, a następnie wizje lokalne w zgłoszonych obiektach i atrakcjach turystycznych. W procesie certyfikacji w 2020 r. zostało wyłonionych 60 laureatów certyfikacji: 10 obiektów gastronomicznych, 10 obiektów noclegowych, 10 gospodarstw agroturystycznych oraz 30 atrakcji turystycznych.

W 2023 r. LROT zorganizowała drugą edycję certyfikacji.  W ramach tego działania LROT zaprosiła do współpracy obiekty noclegowe, agroturystyki, atrakcje turystyczne, obiekty gastronomiczne, jak również wydarzenia, które w sposób wyjątkowy realizują potrzeby turystów i w swojej ofercie uwzględniają produkty regionalne, kulturę, walory przyrodnicze i inne charakterystyczne dla Roztocza wartości.

Obecnie wyróżnionych certyfikatami jest 76 Miejsc Marki Roztocze: 10 obiektów gastronomicznych, 16 obiektów noclegowych, 12 agroturystyk, 38 atrakcji turystycznych, a także 4 Wydarzenia Marki Roztocze.

Wyróżnione obiekty, atrakcje i wydarzenia zostały oznakowane specjalnymi tabliczkami, które stanowią podpowiedź dla turystów indywidualnych, a także przyczyniają się do budowania rozpoznawalności marki w świadomości potencjalnych turystów.

Wprowadzenie certyfikacji oraz oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych umożliwiło rozwój marki turystycznej Roztocze i tworzenie spójnych ofert turystycznych dla organizatorów turystycznych.

LROT stale promuje certyfikowane podmioty, skupiając się na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji. Przede wszystkim, jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych, takich jak Facebook (Roztocze Travel), Instagram (roztocze_travel), aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Dodatkowo, nasza strona internetowa pełni rolę informacyjną w promocji Marki Roztocze. Turyści znajdą na niej informacje o certyfikowanych miejscach i wydarzeniach na terenie Roztocza. Działalność LROT w zakresie promocji marki nie ogranicza się jednak tylko do działań online. Aktywnie uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach m.in. targach turystycznych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Ponadto, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna angażuje się w inne przedsięwzięcia promocyjne, takie jak współpraca z innymi organizacjami turystycznymi, lokalnymi partnerami biznesowymi i instytucjami kulturalnymi. Poprzez organizację wspólnych wydarzeń czy kampanii promocyjnych, będziemy dążyć do zwiększenia świadomości o Miejscach i Wydarzeniach Marki Roztocze. Chcemy, aby Miejsca i Wydarzenia Marki Roztocze były rozpoznawalne i doceniane przez szerokie grono turystów.

Zasady certyfikacji

W 2023 r. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła certyfikację Miejsc i Wydarzeń z Roztocza. Druga edycja certyfikacji to kontynuacja prac nad rozwojem Marki Roztocze i tworzeniem spójnych ofert turystycznych dla organizatorów turystycznych. Istotną zmianą tej edycji było włączenie do procesu certyfikacji kategorii "wydarzenie z Roztocza".

Certyfikaty zostały przyznane na 2 lata, łącznie wyróżnionych zostało 76 Miejsc Marki Roztocze i 4 Wydarzenia Marki Roztocze, zarówno z województwa lubelskiego jak i podkarpackiego.

Kolejna edycja certyfikacji planowana jest na rok 2025. Będziemy na bieżąco informować o podejmowanych działaniach.

Opis certyfikacji przeprowadzonej w 2023 r.

W celu przystąpienia do procesu certyfikacji zarządcy/właściciele/organizatorzy obiektów, wydarzeń i atrakcji turystycznych muszą wypełnić i przesłać drogą mailową, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podpisane Karty Zgłoszenia, na druku przygotowanym przez LROT, do nieprzekraczalnego terminu 30 kwietnia 2023 r. do godziny 00.00.

Ideą certyfikacji jest zbudowanie w świadomości znaczenia współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej i właścicielami/zarządcami atrakcji turystycznych na Roztoczu w procesie promocji marki dla zwiększenia ilości turystów odwiedzających krainę.

Oferty certyfikowanych obiektów, wydarzeń i atrakcji turystycznych będą promowane na dedykowanej stronie internetowej www.roztoczetravel.pl jak również na profilach w mediach społecznościowych Facebook (Roztocze Travel) oraz Instagram (roztocze_travel).

Etapy procesu certyfikacji:

 1. Nabór zgłoszeń
  Aby wziąć udział w procesie certyfikacji obiektów, wydarzeń i atrakcji turystycznych należy wypełnić Kartę Zgłoszenia, opracowaną dla konkretnej kategorii: obiekty noclegowe, obiekty gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia i atrakcje turystyczne.
 2. Weryfikacja formalna, wizje lokalne i ocena zgłoszeń
  Kapituła Certyfikacji dokona weryfikacji formalnej, następnie (jeżeli dotyczy) zrealizuje wizje lokalne w zgłoszonych obiektach, wydarzeniach i atrakcjach turystycznych, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji. Wizje lokalne i oceny Kapituły będą przeprowadzane na podstawie Regulaminów i Kart Oceny, opracowanych dla konkretnej kategorii
 3. Przyznanie certyfikatów, podpisanie porozumień
  Każdy właściciel/zarządca/organizator obiektów, wydarzeń i atrakcji turystycznych zobowiązany zostanie do podpisania porozumienia z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną, które reguluje zasady i formę współpracy.
 4. Oznakowanie certyfikowanych obiektów, wydarzeń i atrakcji turystycznych
  Obiekty, wydarzenia i atrakcje turystyczne, które pozytywnie przejdą wszystkie etapy certyfikacji zostaną oznakowane przy użyciu logo i nazwy Marki Roztocze.

Harmonogram procesu certyfikacji:

 • Nabór zgłoszeń – do 30 kwietnia 2023 r.
 • Weryfikacja i ocena zgłoszeń – do 31 maja 2023 r.
 • Podpisanie porozumień – do 15 czerwca 2023 r.
 • Przyznanie certyfikatów – do 15 czerwca 2023 r.

Dokumentacja procesu certyfikacji:

OBIEKTY GASTRONOMICZNE

OBIEKTY NOCLEGOWE

GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

WYDARZENIA

 
Skontaktuj się z nami

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

ul. Krakowskie Przedmieście 6
20-002 Lublin

telefon LROT

tel./fax. +48 81 532 14 48

telefon LROT

e-mail: info@lrot.pl

Śledź Nas

ico facebookico instagram dark

Odwiedź nasze strony internetowe:

www.lubelskietravel.pl www.lrot.pl

Projekt „Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam” współfinansowany ze środków
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

stopka logotypy